Політика конфеденційності

Правила користування ресурсом «FRIENDLY FINANСE» (Користувацька угода)

Користувацька угода (далі - "правила", "угода") сайту ff24.com.ua(далі - «сайт», «портал»)

Використання інформаційного порталу сайту ff24.com.ua Користувачем означає, що Користувач приймає та зобов'язується дотримуватися всіх нижчезазначених умов цієї Угоди.

Адміністрація сайту залишає за собою право вносити до Угоди зміни, набирають чинності з моменту публікації. Текст актуальної редакції Угоди завжди доступний на сайті ff24.com.ua. Подальше використання сайту після внесення подібних змін означає вашу згоду з ними.

Основні терміни

Сайт (Портал) - сукупність розміщених у мережі файлів, об'єднаних адресним простором домену ff24.com.ua. Користувач Сайту (Користувач) - будь-яка особа, яка здійснює комунікацію / дію на Сайті, цим автоматично підтверджує повну згоду з положеннями Користувацької угоди. Адміністрація Сайту (Адміністрація) – ТОВ «ФРЕНДЛІ ФІНАНС», якому належать всі відповідні майнові права на Сайт і здійснює його адміністрування. Контент - будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу, в тому числі у вигляді текстів, цифр, фото, відео, графічних елементів, у тому числі новини та інші матеріали.

1. Права та обов’язки адміністрації та модераторів сайту

1.1. Адміністрація має право в будь-який час і без попередження змінювати оформлення сайту та контент.

1.2. Адміністрація в праві відправляти користувачам електронною поштою й іншим засобом зв'язку повідомлення, що стосуються використання сайту.

1.3. Модератор сайту, який призначається Адміністрацією, відстежує та вживає необхідних заходів, щоб розміщений на сайті контент відповідав тематиці сайту. Модератор і Адміністрація сайту докладає усіх зусиль для того, щоб виключити з сайту недбалу, неакуратну, образливу, не відповідну дійсності або свідомо неповну інформацію.

1.4. Адміністрація сайту може використовувати персональнідані користувачів для зв'язку з цими користувачами, наприклад, повідомити про зміну / оновлення послуг сайту або відправити важливі повідомлення й інші подібні повідомлення, що стосуються продуктів, які були оформлені користувачем, і зв'язатися з метою, пов'язаною з обслуговуванням користувача / клієнта, а також, інформувати про акції, знижки та ексклюзивні пропозиції сайту.

2. Відмова від відповідальності

2.1. Статті та інформація, інший контент, що розміщений на Сайті, не є рекомендацією щодо вкладення грошей і не можуть розглядатися як спонукання до вчинення дій.

2.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, спричинені у зв'язку з використанням сайту.

2.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед користувачем або будь-якими третіми особами за наслідки застосування інформації, що використовується / одержується користувачем на сайті.

2.4. Адміністрація надає контент в ознайомчих цілях і претензії щодо невірогідності або помилковості розрахунків, тверджень, висновків можуть носити виключно рекомендаційний характер.

3. Права та обов’язки користувача

3.1. Користувач має право використовувати інформацію і функціонал сайту та звертатися до адміністрації сайту з метою розв’язання спірних питань.

3.2. Публікувати інформацію з Сайту з обов'язковим посиланням на портал " ff24.com.ua ".

4. Угода про конфіденційність та зберігання персональних даних

4.1. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої Адміністрацією сайту в результаті відвідування приватною особою сайту та / або заповнення реєстраційних форм, в тому числі і з персональними даними користувачів, здійснюється Адміністрацією сайту відповідно до законодавства України. Приватна особа усвідомлює і надає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією сайту в рамках і з метою, передбачених умовами Угоди; зобов'язується повідомляти в письмовій формі Адміністрацію сайту при бажанні виключити свої персональні дані з баз даних Сайту.

4.2. У разі реєстрації на сайті або заповнення заявок на оформлення фінансових продуктів Страхових компаній, персональні дані можуть передаватися наступним третім особам:

4.2.1. Системам збору статистики відвідувань порталу ff24.com.ua;

4.2.2. Банкам;

4.2.3. Страховим агентам.

4.2.4. У разі реєстрації на сайті або заповнення заявок на оформлення фінансових продуктів Страхових компаній, персональні дані можуть передаватися наступним третім особам:

4.3. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої ТОВ «ФРЕНДЛІ ФІНАНС» в результаті відвідування відвідувачами її сайтів та / або заповнення реєстраційних форм, в тому числі й персональні дані користувачів, здійснюється відповідно до законодавства України.