Умови та згоди

1. Ціна платних послуг, що надаються Постачальником послуг, визначається в Умовах договору страхування, що розміщений на сайті, а також на відповідних сторінках Сайту для кожної окремої послуги з урахуванням усіх податків та зборів.

2. Для функцій сайту, що надаються Користувачеві, Адміністрація Сайту встановила можливість добровільної оплати Користувачем грошових коштів через систему платежів «WFP», «LiqPay», «Portmone» (картки «Visa» та «MasterCard») У разі здійснення оплати через інтерфейс системи «WFP», «LiqPay» або «Portmone».Користувач приймає умови користування послугами вказаних сайтів. Водночас Сторони погодили, що Користувач не несе жодних обов’язків, пов’язаних із декларуванням результатів благодійної діяльності та не отримує будь-яких податкових пільг щодо цього.

3. Добровільну оплату через систему платежів «WFP», «LiqPay», «Portmone» . Користувач може здійснити на відповідній сторінці за посиланням: https://ff24.com.ua

4. Умови, спосіб, ціна, строк (термін) виконання та порядок оплати послуг визначаються за домовленістю сторін перед наданням послуги. У будь-якому разі користування платними функціями Сайту здійснюється виключно після оплати послуги в спосіб, передбачений цією Угодою та у разі погодження із Угодою та Договором страхування.

5. Вартість та порядок надання послуг, інформація про які розміщена на Сайті, наведена у Договорі страхування.

6. Платні послуги, що надаються Користувачеві Сайту, діють протягом усього часу, оплаченого Користувачем Сайту, за винятком обмежень, передбачених цією Угодою та Договором страхування.

7. Розрахунки здійснюються шляхом внесення Користувачем сайту плати розміром 100% вартості послуг у безготівковий спосіб на адресу Постачальника послуг за реквізитами, указаними Постачальником послуг. Оплата може здійснюватися безготівково в будь-який спосіб, визначений Постачальником послуг, у тому числі за допомогою будь-яких платіжних систем, обраних Постачальником послуг. Інформація про спосіб оплати розміщений на Сайті.

8. Сторони погодили, що певні способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги фіскальних систем, екваєрів, агрегаторів платежів, банків, інших учасників платіжних систем тощо, які не включаються до ціни Послуг. Постачальник послуг не несе відповідальності за встановлення такої комісії чи плати за послуги третіх осіб.

9. Умови та порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) розміщені на офіційних сайтах банків або фінансових компаній у мережі Інтернет. Користувач розуміє та погоджується, що при оплаті Послуг з використанням послуг банків і фінансових установ Користувач самостійно сплачує банківські комісії та (або) комісії фінансових установ за перерахування коштів відповідно до тарифів таких установ. Витрати Користувача, пов’язані з оплатою Послуг, здійснюються ним самостійно та не відшкодовуються Постачальником послуг.

10. Сторони погодили, що послуги, які оплачуються Користувачем за допомогою платіжних систем, уважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Платіжної системи, зазначений при здійсненні Замовлення. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Платіжної системи Користувач Сайту набуває права користування Послугами, за які здійснено оплату.

11. Повернення сплачених Користувачем коштів за одержані Послуги як у межах платних функцій Сайту, так і в межах добровільної оплати, яку Користувач може здійснювати згідно з умовами цієї угоди здійснюється у наступному порядку: якщо запит (заява) на повернення коштів надійшов у день проведеної (здійсненої) оплати, то сплачені кошти повертаються з вирахуванням сервісного збору. oякщо запит (заява) на повернення коштів надійшов на наступний день після проведення оплати або в інший часовий період після проведення оплати, то грошові кошти не повертаються.

12. Користувач уважається таким, що ознайомився з умовами цієї Угоди в разі, якщо він здійснив відповідний платіж за доступ до платних функцій Сайту.

13. Положення цієї частини Угоди щодо платних функцій Сайту набирають юридичної сили з моменту початку функціонування відповідних платних функцій Сайт.